Contact Us

Drop us a line!

LUKHOVITSKAYA TANK FARM

Address: 

 G LUKHOVITSY, UL SOVETSKAYA 36A

MOSCOW REGION. 140500


Email - Info@lukhovitskaya.com


Phone - +7 (926) 284-5769 (RUSSIA)

               +7 (499) 755-94-82  (RUSSIA)

               +7 (926) 284-39-77 (RUSSIA)                

Phone -   +3 110 340-9926  (ROTTERDAM)

                 +3 115-301-0269  (ROTTERDAM)

Hours